تضمینی ها

خواص انگشتر عقیق

خواص انگشتر عقیق

سنگ عقیق جزو جواهرات گرانبها بوده و از زمان دیرین در بین خانواده های اشرافی مورد استفاده قرار می گرفت . این سنگ در قرن چهارم کشف گردید و به این نام ، نامگذاری شد . سنگ عقیق از جنس بلور کوارتز بوده و سختی اش بین 6.5 الی 7  می باشد . همچنین در طبیعت در بیش از 30 نوع یافت می شود که با توجه کیفیت رنگ و پدیده هایی که رویش اتفاق میفتد جزو سنگهای قیمتی قرار می گیرد . همچنین این سنگ دارای فواید دارویی و درمانی بسیاری است . 

فضیلت سنگ عقیق

سنگ عقیق به دلیل برخی روایات دینی ، ارزش معنوی بالایی نسبت به سنگ های دیگر برای مسلمانان دارد . همچنین در گذشته ائمه از انگشتر عقیق بسیار استفاده می نمودند و بر استفاده آن تاکید مینمودند . روایاتی در این باره نقل شده است که در زیر به چند نمونه از آنها می پردازیم .

 درباره فضیلت و خواص انگشتر عقیق، حضرت محمد (ص) فرمودند: هر که انگشتر عقیق در دست داشته باشد حاجتش برآورده می شود و در حدیث نبوی دیگر منقول است شخصی نزد رسول اکرم ( ص) آمد و شکایت کرد که دزد در راه به من رسید و اموال مرا برد حضرت فرمودند که: چرا انگشتر عقیق در دست نداشتی که آن از هر بدی نگاه می دارد آدمی را.

در سخنی از امام باقر (ع) درباره انگشتر عقیق، آمده است عقیق سرخ زرد و سفید هر سه کوه هایی هستند در بهشت و هر که انگشتری از عقیق بدست کند به جز خیر و خوبی و وسعت رزق نمی‌بیند.

 

درباره فواید انگشتر عقیق، امام رضا (ع) فرمودند: عقیق فقر و تنگدستی و درویشی را برطرف می کند و در حدیث دیگری امام می فرماید هر که قرعه به انگشتر عقیق بزند بهره او تمام تر بیرون می آید.

امام صادق (ع) درباره فضیلت انگشتر عقیق فرمودند: که انگشتر عقیق در دست کنید که مبارک است و هر که انگشتر عقیق داشته باشد امید است که عاقبتش خیر باشد.

امام صادق(ع) درباره انگشتر عقیق فرمودند: هر که انگشتری از عقیق بدست کند پریشان نشود و مادام که با خود دارد اندوهی به او نمی‌ رسد . 

منقول است: امیر المؤمنین علیه السلام چهار انگشتر در دست می کردند، انگشتر یاقوت برای شرافت و زینتش و فیروزه برای نصرت و یاری اش و حدید صینی برای قوّتش و عقیق برای حرز و دفع دشمنان و بلاها.

و در حدیث صحیح از حضرت علی بن موسی الرضاعلیه السلام مروی است: عقیق، فقر و درویشی را برطرف می کند و در دست کردن عقیق، نفاق را زایل می کند.

در حدیث صحیح دیگر از آن حضرت منقول است: هرکه قرعه به انگشتر عقیق بزند بهره او تمام تر بیرون می آید.

در حدیث معتبر از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: انگشتر عقیق در دست کنید که مبارک است و هرکه انگشتر عقیق داشته باشد، امید هست که عاقبتش مقرون به خیر و نیکی باشد.

از ربیعه الراوی منقول است: در دست امام زین العابدین علیه السلام انگشتر عقیق دید، پرسید که این چه نگین است؟ فرمود: این عقیق رومی است. حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: هرکه انگشتر عقیق در دست داشته باشد، حاجتش برآورده است.

از حضرت صادق علیه السلام منقول است: انگشتر عقیق مورث ایمنی است در سفر.

درحدیث دیگر از آن حضرت منقول است: هرکه انگشتری بگیرد که نگینش عقیق باشد، پریشان نشود و عاقبت کارش البته نیکو باشد.

در حدیث دیگر وارد شده است: حاکمی‌پی شخصی فرستاده بود به سبب جرمی، حضرت صادق علیه السلام فرمود: انگشتر عقیق به او برسانید. چنان کردند مکروهی به او نرسید.

به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است: انگشتر عقیق در دست کنید. مادام که آدمی آن انگشتر را با خود دارد اندوهی به او نمی رسد.

در حدیث معتبر دیگر فرمود: انگشتر عقیق با خود دارید که آن اوّل کوهی است که اقرار کرده است از برای خدا به یگانگی و از برای من به پیغمبری و از برای تو یا علی! به امامت.

در حدیث معتبر از بشیر دهان منقول است که عرض کردم: کدام یک از نگین ها بر انگشت خود بنشانم؟ فرمود: چرا غافلی از عقیق سرخ و عقیق زرد و عقیق سفید؟! که این ها سه کوهند در بهشت. اما کوه عقیق سرخ، پس مشرف است بر خانه رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم و اما کوه عقیق زرد، پس مشرف است بر خانه حضرت فاطمه علیها السلام، و اما کوه عقیق سفید، پس مشرف است بر خانه امیر المؤمنین علیه السلام، و همه آن ها یک خانه است و از زیر کوهی نهری جاری است از برف سردتر و از شیر سفیدتر، و نمی خورد از آن نهرها مگرآل محمّدعلیهم السلام و شیعیان ایشان و هر سه نهر از کوثر می آید و به یکجا می ریزد، و این سه کوه تسبیح و تقدیس و تمجید الهی می کنند و از برای محبّان آل محمّدعلیهم السلام طلب آمرزش می کنند. پس هرکه از شیعیان آل محمّدعلیهم السلام یکی از این عقیق ها را در دست داشته باشد، نبیند مگر خیر و نیکی و فراخی روزی و سلامتی از جمیع بلاها، و امان یابد از شر پادشاه ظالم و از هرچه، آدمی ازآن می ترسد و حذر می نماید.

در حدیث دیگر منقول است: شخصی از برابر امام محمّد باقرعلیه السلام گذرانیدند تازیانه بسیار بر او زده بودند. حضرت فرمود: انگشتر عقیق او کجاست؟! اگر بااو می بود تازیانه نمی خورد.

و در روایت دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: دستی به سوی آسمان بلند نمی شود که خدا دوست تر دارد از دستی که در آن انگشتر عقیق بوده باشد.

در حدیث معتبر از امام حسین علیه السلام منقول است: چون حضرت موسی علیه السلام بر کوه طور با حق تعالی مناجات کرد و بر زمین نظر کرد، حق تعالی از نور روی او عقیق را آفرید. پس فرمود: قسم خوردم به ذات مقدس خود که عذاب نکنم به آتش جهنّم، دستی را که انگشتر عقیق در آن باشد، اگر ولایت علی بن ابی طالب علیهما السلام داشته باشد.

در حدیث دیگر منقول است: جبرئیل نازل شد بر حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم و گفت: یا محمّد! پروردگارم سلامت می رساند و می گوید انگشتر را به دست راست بکن و نگینش را از عقیق بکن و بگو به علی بن ابی طالب علیهما السلام پسر عمّت که، انگشتر را به دست راست بکند و نگینش را عقیق بکند. امیر المؤمنین علیه السلام پرسید: یا رسول اللَّه! عقیق کدام است؟! فرمود: کوهی است در یمن که برای خدا اقرار کرده است به یگانگی و برای من به پیغمبری و برای تو و اولاد تو به امامت و برای شیعیان تو به بهشت و برای دشمنان تو به جهنّم.

از امیر المؤمنین علیه السلام منقول است: نماز کسی که انگشتر عقیق در دست داشته باشد بر نماز جماعتی که غیر عقیق در دست داشته باشند به چهل درجه زیادتی دارد.

سلیمان اعمش روایت کند: در خدمت امام جعفر صادق علیه السلام بودم در خانه منصور عباسی، پس شخصی را بیرون آوردند که تازیانه خورده بود. حضرت فرمود: ای سلیمان! ببین که انگشترش چه نگین دارد؟ گفتم: یابن رسول اللَّه! عقیق نیست. فرمود: ای سلیمان! اگر عقیق بود تازیانه اش نمی زدند. او را گفتم: یابن رسول اللَّه! دیگر بفرما. فرمود: ای سلیمان! انگشتر عقیق امان می بخشد از دست بریدن. گفتم: دیگر بفرما. فرمود: ای سلیمان! انگشتر عقیق امان می بخشد از خون. گفتم: دیگر بفرما. فرمود: ای سلیمان! خدای عزّوجلّ دوست می دارد بلند کند به دعا به سوی او، دستی را که در او نگین عقیق باشد. گفتم: دیگر بفرما. فرمود: عجب دارم از دستی که در آن عقیق باشد چگونه خالی می ماند از دینار و درهم. گفتم: یابن رسول اللَّه دیگر بفرما. فرمود: ایمن می گرداند از فقر. گفتم: یابن رسول اللَّه! روایت کنم این حدیث را از جدّت حسین بن علی از پدرش امیرالمؤمنین علیهم السلام؟ فرمود: بلی.

در روایت دیگر منقول است: دو رکعت نماز با انگشتر عقیق بهتر است ازهزار رکعت که با آن نباشد.

دعای انگشتر عقیق

در اینجا دو دعا از حلیه المتقین جناب مرحوم مجلسی (علیه الرحمه) برای شیعیان مخلص آقا امیر المومنان علی (علیه السلام) می آوریم:

دعای اول در فقه الرضا مذکور است در وقت انگشتر در دست کردن بگو:

"اللهم سمنی بسیماء الایمان و اختم لی بخیر و اجعل عاقبتی الی خیر انک انت العزیز الاکرام"

دعای دوم ابن طاووس (علیه الرحمه) روایت کرده این دعا را بخواند:

"اللهم سمنی بسیماء الایمان و توجنی بتاج الکرامه و قلدنی حبل الاسلام و لا تخلع ربقه الایمان من عنقی"

و باز هم در روایتی از امام محمد باقر (علیه السلام) است که هر که  صبح کند در دستش انگشتر عقیق باشد که در انگشت دست راست کرده باشد پیش از آنکه نظرش بر کسی بیافتد نگین آن را به جانب کف دست برگرداند و به آن نظاره کند و سوره قدر را تا اخر بخواند سپس بگوید :

"آمنت بالله وحده لا شریک له و کفرت بالجبت و الطاغوت و آمنت بسر آل محمد و علانیتهم و ظاهرهم و باطنهم و اولهم و آخرهم"

چون چنین کند خداوند عالمین او را نگاه دارد آن روز از شر آنچه از آسمان نازل می شود و انچه بالا می رود به سوی آسمان و آنچه در زمین فرو می رود و آنچه از زمین بیرون می آید و در حرز و حمایت خدا باشد تا شام . 

در كتاب علامه مجلسی روایت از رسول اكرم(صل الله علیه و آله وسلم): هر كس فیروزه را در روز یك با ر نگاه كند پنج بار در بهشت به رویش باز می شود. دومین روایت : اولین هدیه ای كه خداوند به رسول اكرم(ص) در غار حراء سنگ فیروزه بود و از طریق جبرئیل به ایشان داده شده است.

حضرت امام صادق (علیه السلام) می فرماید فقیر نمی شود دستی که انگشتر فیروزه در آن باشد ونیز رسول خدا می فرماید خداوند دستی که درآن انگشتر فیروزه باشد را محروم بر نمی گرداند.

همچنین در برخی روایات آمده است که:

الف) باعث بى نیازى و دورى فقر مى گردد.

ب) جهت ایجاد فرزند مؤثر است.

ج) در استجابت دعا مؤثر است

د) عامل فتح و پیروزى است.

هـ) دور گرداننده دردها از دیدگان است.

و) موجب گشایش سینه مى گردد.

ز) قوت دل را زیاد مى كند

ح) باعث برآورده شدن حاجات مى شود

انگشتر عقیق در دست چپ

. در احادیث بسیاری نقل شده که بهتر است انگشتر را در انگشت دست راست کردن . منتهی اگر کسی انگشتری را در دست چپ داشته باشد ، بایستی آن را در وقت استنجا ( شستن جای پلید و نجس به هنگام طهارت از نجاست ) از دست بدر کند و در انگشت دگر نماید . 

از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روایت کرده است که هر که صبح کند در دستش انگشتر عقیق باشد که در انگشت دست راست کرده باشد پیش از آن که نظرش بر کسى بیفتد نگین آن را به جانب کف دست بگرداند و به آن نظر کند و سوره انّا انزلناه فى لیله القدر را تا آخر بخواند پس بگوید: امَنْتُ بِاللّهِ وَحْدَهُ لاشَریکَ لَهُ وَ کَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطّاغُوتِ وَ آمَنْتُ بِسِرِّ آل مُحَمَّدٍ وَ عَلانِیَتِهِمْ وَ ظاهِرِهِمْ وَ باطِنِهِمْ وَ اوَّلِهِمْ وَ آخِرِهِمْ چون چنین کند خداوند عالمیان او را نگاه دارد آن روز از شرّ آن چه از آسمان نازل مى شود و آن چه از زمین بیرون می آید و در حرز و حمایت خدا باشد تا شام .

احاديثي كه نهي كرده اند از به دست چپ كردن انگشتري كه در آن اسماء متبركه قرار دارد، در حال استنجاء: به عنوان نمونه: حضرت امير المومنين علي ـ عليه السلام ـ فرمود كه هر كس انگشتري در دست چپ داشته باشد كه نام خدا در آن باشد در وقت استنجا بدر آورد و در دست ديگر كند.(5) علماي هم فرموده اند: اگر در دست چپ انگشتري باشد كه در آن اسم خدا باشد استنجا به دست چپ مكروه است و اسماء الله و اسماء معصومين ـ عليهم السلام ـ را نيز هرگاه به قصد نام ايشان كنده باشند بدين كراهت ملحق كرده اند.

قرار دادن انگشتر در دست راست مستحب است، امّا قرار دادن انگشتر در دست چپ نيز حرام نيست. بلي، اگر انگشتر منقش به أسماء متبركه باشد استفاده از آن در درست چپ هنگام استنجاء ك هبا نجاست در تماس است کراهت دارد. مطابق برخ نقل ها، اولين كسي كه با سنت مخالفت نمود معاويه (عليه الهاويه) بود.(6) كه انگشتر را به دست چپ كرد .

انگشتر زنانه عقیق

به هنگام ساخت انگشتر عقیق زنانه ، همراه با سنگ عقیق از سنگ های و نگین های ریز و ظریفی جهت افزودن ظرافت و زیبایی استفاده میشود . این کار همچنین باعث جذابیت و درخشیدن انگشتر بر روی انگشت می شود . همانطور که در بالا اشاره گردید انگشتر عقیق در انواع رنگ های سبز ، زرد ، سیاه ، سرخ و کبود وجود دارد که انتخاب آن ها وابسته به سلیقه شخصی فرد دارد . این سنگ نفیس که به اعتقاد برخی افراد خوش شانسی نیز می آورد ، ممکن است بر روی پایه رکاب طلا یا نقره قرار گیرد . رنگ زرد عقیق در نگشترهایی بکار برده می شود که به آن ها شرف الشمس نیز گفته می شود . این رنگ خاص به همراه یک رکاب نگین دار انتخابی زیبا برای خانم های جوان می باشد .  

انگشتر مردانه عقیق

انگشتر عقیق طرفداران زیادی در میان آقایان دارد . این سنگ با خواص فراوان خود ، تنوع رنگ جالبی را دارد که در انگشتر بسیار جالب و زیبا دیده می شود . انگشتر مردانه عقیق دارای حجم بیشتری نسبت به مدل های زنانه این انگشتر است که همین موضوع وجه تمایز و تفکیک انگشتر مردانه از زنانه می باشد .